Å´s Aktivitetsoversigt

KV17

Ås Aktivitetsoversigt - senest opdateret d. 25.10

Dato

Hvad

Sted

Tid

Tovholder

29. aug

B-møde med aftensmad

Foreløbig dagsorden:

 1. Opsam. på arbejdsgrupper

 2. Vidr. Kampagneplanlægning  udfra idekataloget inkl. artikel’strategi’ FB-strategi

 3. Udfylde valgliste papir, skrive under

PS: Per deltager

Cecilie – Tunøvej 13

17-20

Cecilie

13. aug

Det Grønne Køge møde

Det Grønne Hus

18

Ditlev

19. sep – 3. okt

Aflev. Kadidatliste m. 25 stillere

Rådhuset - Jette Jensen

 

Mickal (Cecilie får listerne på torsdag)

Aa?

Fælles udspil udsendes til aviserne - følges løbende op af artikler om enkelte områder

   

Arbejdsgruppen

19. sep

B-møde

Foreløbig dagsorden:

 1. Kandidatliste opfølgning

 2. Paneldebat forberedelse af Mickal

PS: Per måske

Mickal - Parkvej 120

18-20

Cecilie

20. sep

Paneldebat – Daginstitutionsområdet

Invitation fra: Det Frie Køge

Teaterbyg.

19-21

Mickal deltager – cecilie og Annette - deltagelse og sparring

1. okt

søndag

Høstmarked

Vi har egen bod

Torvet

10-15

Ditlev

1 okt og  2. okt

søndag og

mandag

Den GRØNNE stafet. Stafet gennem 8 byer startende med Maibo på Lolland. Undervejs skal stafetten udstyres med lokale mærkesager på det grønne område. D. 1. oktober går stafetten til fra Ringsted til Køge torv og dagen efter, mandag  d. 2. oktober skal den videre til amager. https://www.facebook.com/groups/116103452389065/?fref=nf

Torvet

1. okt kl. eftermiddagen kl.

14.30 kommer de ca. til torvet.

2. okt. kl. 8 til mellem 16 og 18

Claus Jansson FT kandidat fra Greve

9. okt

mandag

Åbent bestyrelsesmøde

Foreløbig dagsorden:  

 1. Forperson føl?

 2. forventningsafstemme på intern kommunikation

 1. artikel ’strategi’ fastlægges  med deadlines

 2. FB-strategi genopfriskes og planlægges nærmere

 3. afklarende spørgsmål omkring den politiske salon

 4. Fremtidslinjen d. 7. nov - melde tilbage

PS: Per kommer

Margit

18-20

 

12. okt

torsdag

Paneldebat – Ældreområdet

Invitation: Ældre Sagen

Teaterbyg. musikcafeen

19.30 - ?

Per deltager - Anette deltager - sparring?

14. okt

lørdag

Salon-tonen med borgerne.

Torvet

11-13

Annette og cecilie

19. okt

torsdag

Å’s eget vælgermøde - Politisk Salon - hvor vi inviterer de rep. For de andre partier til politisk salon om Bæredygtighed (vores bud – 2030 plan). Torsdag.

 

Politikere der deltager:

Demokratilisten – Liste L v. Karsten Jensen Spidskandidat. SF - Lucas Zukunft.

S - Marie (den unge), Verny og Ulric

Ø - Ibrahim

C - Thomas Spang Olesen og Lykke Outzen

Borgerlisten Nær-demokratiet - Bendt Lundsbjerg

B - Søren ???

 

LA - deltager ikke

V- intet svar

DF- intet svar

Det Grønne Hus

Vi mødes kl. 17.30 19-21

Ditlev, Cecilie, Margit.

Både M & P


 

21. okt

lørdag

Reparations bod på torvet. Vrep (reparerer bla mobiler) og Kasouga (reparerer og opfrisker tøj) deltager.

Torvet

10-15

Margit og Per

23. okt

mandag

Paneldebat - Kultur og Fritidstilbud + socialpolitik

Karsten Stegmann

Fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Køge Kommune

Køge handelsskole, Lyngvej 19

19-21

Mickal

26. okt

torsdag

Herfølge borgerforening

bibliotektet uglen

19-21

Mickal

28. okt og dagene derefter

lørdag

Valgplakater hænges op. De små med DER ER OGSÅ ALTERNATIVET samt måske ansigt og navn

 

fra kl. 12.00 om lørdagen må vi hænge op

Michael

Frivillige: Peter, Jesper, Cecilie, Margit, Ungenetværk - kontakt Magnus

30. okt

mandag

Middag hos Ditlev. Kandidaterne byder ind med spørgsmål fra vælgerne som de gerne vil have vi afklarer/diskuterer mere i dybden.

 

efterfølgende B-møde

Dagsorden: Reserveret for uforudsete hændelser

Ditlev

Fælleshuset lige overfor Tinggården 16

18-21

Ditlev, Cecilie

31. okt

tirsdag

Vælgermøde: Borup efterløn- og pensionistforening

Ebbe Pedersen

tlf. 40708404

Aktivitetshuset i Borup

14.00

Per

1. nov

onsdag

Paneldebat - folkeskolen

Lærerkreds 44 og Køge Kommunes skolebestyrelser

 • med deltagelse af Mette With Hagensen, formand for Skole&Samfund og med Jens Jonatan Steen som ordstyrer og moderator

Hastrupkskolen

19-?

Mickal

2. nov

torsdag

Valgcafé i Køge. Alle har ret til en stemme! Har alle borgere lige adgang til samfundets demokrati og værdier?

samarbejde med IAKM Danmark.

Køge bibliotek

16-18

MIckal

6. nov

mandag

Valgcafé i Borup

Vi bor her – men er der liv i Borup?

Borup Kino

18.30-21

Per

7. nov

tirsdag

Opstartsdag for brevstemmebus. Bussen skubbes i gang af de opstillede partier. Pressen inviteres.

Køge torv

10.30

Mickal

7. nov

tirsdag

Fremtidslinjen (STU elever) - Amanda Lund tlf. 22919148

 

invitation til at komme og fortælle om vores politik

Karlemosevej 48

13

Mickal

7. nov

tirsdag


 

Panaldebat. Den boligsociale helhedsplan:

Søparken, Nylandsvej

Søparken, Nylandsvej

19-21

Mickal

7. nov

tirsdag

Paneldebat: idrætsforeninger/klubber i Køge kommune

 

idrætten nu og i fremtiden.  mening til bl.a. den af Kultur-og idrætsudvalget i Køge Kommune vedtagne Idrætsstrategi 2014.

Køge Boldklubs lokaler - Ved Stadion 6, 4600 Køge.

19

????

8. nov

Paneldebat. Coruna Camping

Borup

 

18-?

(spisning kl. 17)

Per

9. nov

Paneldebat. VUC Roskilde Køgeafdelingen.

???

12-14

Per

9. nov

torsdag

TV2 Lorrys valgdebat - optakt arrangeret af kommunen. 100 borgere til gratis valgflæsk. Først-til-mølle. Kandidater rykker rundt mellem borde med 10-12 borgere per bord. Vi kan stille med 1 kandidat.

Tapperiet

19.45- 20.30

optakt: 18-19.30

Mickal deltager i optakten

9. nov

torsdag

Den boligsociale helhedsplan:

Hastrupparken, Langelandsvej 66

Hastrupparken, Langelandsvej 66

 

19-21

Per

11. nov

lørdag

Bod på torvet. Dele flyers ud og ellers ikke nogen fastsatte aktiviteter endnu.

torvet

10-15

 

14. nov

tirsdag

Den boligsociale helhedsplan:

Ellemarken, Parkvej 120

Parkvej 120

19-21

Mickal

14. nov

tirsdag

Landsbyforeningen Gørslev og Omegn

Gørslev forsamlingshus

19 - ?

Per

15. nov

onsdag

Paneldebat – socialpolitik

Køge Udsatteråd – Morten Muus

 

14-16

Mickal deltager

16. nov

torsdag

Græsmarken bofællesskab i Borup - Marlene Brønd

fokus på udvikling af Borup som by i Køge Kommune samt skole- og børnepolitik

Græsmarken

19.30-21.30

Per

18. nov

lørdag

Bod på torvet. Dele flyers ud og ellers ikke nogen fastsatte aktiviteter endnu.

torvet

   

19. nov

søndag

Vælgermøde: Teaterbygningen Køge

Jeg skal bede jer stille med jeres partis/listes spidskandidat + 2 eller 3 medlemmer, der kan bemande standene, som I vil få stillet til rådighed til jeres materialer. I kan få adgang til Teatersalen fra kl. 12:30, således at alt er klar når vi åbner dørene.

Teaterbygningen

13.30-16

????

20. nov

mandag

Paneldebat: Køge Gymnasium et fællestimearr. for alle skolens elever og ansatte. Peter Brink

Køge Gymnasium

12-13.45

????

21. nov

tirsdag

Valget

   

Alle

29. nov

onsdag

Valgplakater ned – sidste dag

   

Mickal

30. nov

torsdag

B-møde

Dagsorden:

omkons. af bestyrelsen (Cecilie udtræder)

vedtægter rettes til efter årsmødet

Annette og Jesper

Hastrupvej

19-21

?

11. okt

onsdag

15. nov

onsdag

Møde med de andre partier i valgforbundet til en snak en gang i måneden her de sidste 3 måneder op til valget. 1. gang d. 19.09

 

20-21.30

Cecilie

Udenfor nummer

Per besøger Anders og opfordrer til et uformelt møde med borgerforeningen i Vedskølle

-

-

Per

Udenfor nummer

Regionsrådskandidat Terese fra lejre stiller sig til rådighed - sundhed. BUPL sender også gerne rep. eller materiale.

-

-