Skolen for livet

 

 

SKOLEN FOR LIVET

(EN FOLKESKOLE FOR DET FREMTIDIGE MENNESKE)

 

For Alternativet er uddannelse både for hoved, hænder og hjerte. Uddannelse skal kunne favne og styrke både håndværksmæssige, åndelige og boglige evner. Der skal være plads til både personlig indsigt og fagligt udsyn. Til dyb kundskabslære og kreative og kunstneriske processer i en integreret og uadskillelig helhed.

Læring er en personlig og unik proces. Vi lærer på forskellige måder og i forskellige hastigheder. I grundskolen spiller fælles læringsforløb naturligt en stor rolle. Her er uddannelsen i høj grad noget socialt og fælles dannende og ikke specialiseret.

Uddannelsesrejsen på vej videre i livet skal ikke gå den lige vej, men være skæv og bugtende. Dette gælder særlig udskoling og videregående uddannelse. Vi skal gøre plads til den tidsforskudte, personlige og slingrende læringsproces, som skaber selvbevidste, kreative og entreprenante individer.

 

For at kunne skabe et læringsrum, hvor denne vision er mulig, kræver det, at vi fra politisk hold tør slippe tøjlerne og give friheden til uddannelse tilbage. Vi skal have tillid til institutionernes ledelse og undervisernes faglige engagement. Således skal vi desuden styrke den forebyggende indsats, så vi ikke senere skal bruge endnu flere ressourcer på at reparere det, vi ikke tog os af i første omgang. Vi skal give tilstrækkelige ressourcer til børn og unge med særlige behov, i socialt udsatte eller svage familier eller med andre forhold, der giver vanskeligheder i barnets udviklingsforløb. Dette mener vi, vil frigøre ressourcer, både menneskelige og økonomiske, på den lange bane.

Vi HAR dygtige og kompetente lærere, som er i stand til at udnytte et friere spillerum til elevernes fordel.

 

Der er forskningsmæssigt belæg for at læring bedst finder sted, år hjernen er frisk. Hjernen har brug for at restituere, og kortere intellektuelle læringsperioder afvekslende med kreative projekter giver bedre læring. Musiske, kreative og bevægelses fag bør derfor prioriteres som en naturlig del af undervisningen i løbet af en skoledag. Derfor:

 

Alternativet i Køge

-      ønsker kortere skoledage for eleverne

-      ønsker evaluering med færre eller ingen tests

-      vil sætte skolerne fri for målstyring

-      vil prioritere musiske, kreative og bevægelses fag, til styrkelse af læring, social udvikling/bevidstgørelse og fællesskabsdannelse

-      støtter inklusion, hvor det er meningsfuldt for eleven

-      vil prioritere tilstrækkelige ressourcer til inklusion, også når det rigtige at gøre er at tage eleven ud af klassen

-      vil styrke integration gennem anerkendelse og udvikling af elevens modersmål. Forskning viser, at dette fremmer indlæring af et nyt sprog (dansk)

-      ønsker grøn faglighed integreret i skoleskemaet, undervisning i bæredygtighed, herunder en praksis i skolehaver

 

 

 

SKOLEN FOR LIVET – LÆRERNES ARBEJDSVILKÅR

 

Baggrundsoplysninger fra samtale med Pernille Nørgaard, fra DLF, formand for Lærerkreds 44 Køge og Stevns:

Som det er nu i Køge Kommune er der ikke ens arbejdsvilkår for personalet på de forskellige skoler i kommunen.

Det betyder, at der er kan være forskellige aftaler om flex/tilstedeværelse i forberedelsestiden. Ca 100 lærere har skiftet job indenfor kommunens skoler i løbet af det sidste år. Man shopper altså arbejdsvilkår. De forskellige vilkår giver en usikkerhed i ens ansættelse, fordi man skal sætte sig ind i den enkelte skoles arbejdstidsaftale, inden man vælger at søge job.

Den store udskiftning blandt lærere giver både forældre og elever en stor usikkerhed i skoleforløbet og kan være medvirkende til at både forældre og personale søger privatskolerne i stedet.

Køge Kommunes lærere har et højt timetal til undervisning, nemlig 26/27 ekskl. forberedelsestid. Ved reformen sparede man 18,8 mill. ved skolereformen, hvor lærernes undervisningstimetal blev øget fra 720 til 773 timer pr år.

 

 

Alternativet i Køge

-         ønsker at fastholde og tiltrække dygtige lærere, så det skal være attraktivt at være ansat i KK

-         ønsker at der bliver lavet en lokalaftale for personalet på skolerne i KK

-         støtter op om et lavere undervisningstimetal og mere tid til forberedelse, som før reformen

-         vil give lærerne, skoleledere og skolebestyrelser arbejdsro til at finde deres arbejdsform. Lærernes efteruddannelse skal højere grad baseres på lærernes eget behov, selvfølgelig i samspil med skolelederens vurdering

-         skoleledelsen bør varetages af både en administrativ og en pædagogisk leder.